MEMENTO Książka

Memento
O cierpieniu zwierząt z rąk ludzi
Wezwanie do wszystkich

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o motywacjach stojących za MEMENTO,

polecamy naszą publikację książkową o tej samej nazwie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres
????/????????? lub na ????@pro-animale.de